Κονκάρδες Απλές Ξενοδοχείων

Κονκάρδα χαρακτή από PVC με καρφίτσα ασφαλείας ή μαγνητάκι Κονκάρδα χαρακτή από PVC με καρφίτσα ασφαλείας ή μαγνητάκι

Κωδικός: CSM001

Τιμή: από 5€/τμχ*

Κονκάρδα χαρακτή από PVC με καρφίτσα ασφαλείας ή μαγνητάκι Κονκάρδα χαρακτή από PVC με καρφίτσα ασφαλείας ή μαγνητάκι

Κωδικός: CSM002

Τιμή: από 5€/τμχ*

Κονκάρδα μεταλλική με καρφίτσα ασφαλείας ή μαγνητάκι Κονκάρδα μεταλλική με καρφίτσα ασφαλείας ή μαγνητάκι

Κωδικός: CSM009

Τιμή: από 7€/τμχ*

Κονκάρδα χαρακτή από PVC με καρφίτσα ασφαλείας ή μαγνητάκι Κονκάρδα χαρακτή από PVC με καρφίτσα ασφαλείας ή μαγνητάκι

Κωδικός: CSM003

Τιμή: από 5€/τμχ*

Κονκάρδα χαρακτή από PVC με καρφίτσα ασφαλείας ή μαγνητάκι Κονκάρδα χαρακτή από PVC με καρφίτσα ασφαλείας ή μαγνητάκι

Κωδικός: CSM004

Τιμή: από 5€/τμχ*

Κονκάρδα χαρακτή από PVC με καρφίτσα ασφαλείας ή μαγνητάκι Κονκάρδα χαρακτή από PVC με καρφίτσα ασφαλείας ή μαγνητάκι

Κωδικός: CSM005

Τιμή: από 5€/τμχ*

Κονκάρδα χαρακτή από PVC με καρφίτσα ασφαλείας ή μαγνητάκι Κονκάρδα χαρακτή από PVC με καρφίτσα ασφαλείας ή μαγνητάκι

Κωδικός: CSM006

Τιμή: από 5€/τμχ*

Κονκάρδα χαρακτή από PVC με καρφίτσα ασφαλείας ή μαγνητάκι Κονκάρδα χαρακτή από PVC με καρφίτσα ασφαλείας ή μαγνητάκι

Κωδικός: CSM007

Τιμή: από 5€/τμχ*

Κονκάρδα χαρακτή από PVC με καρφίτσα ασφαλείας ή μαγνητάκι Κονκάρδα χαρακτή από PVC με καρφίτσα ασφαλείας ή μαγνητάκι

Κωδικός: CSM008

Τιμή: από 5€/τμχ*

Κονκάρδα από PVC με καρφίτσα ασφαλείας ή μαγνητάκι Κονκάρδα από PVC με καρφίτσα ασφαλείας ή μαγνητάκι

Κωδικός: CSM010

Τιμή: από 5€/τμχ*

Κονκάρδα από PVC με καρφίτσα ασφαλείας ή μαγνητάκι Κονκάρδα από PVC με καρφίτσα ασφαλείας ή μαγνητάκι

Κωδικός: CSM011

Τιμή: από 5€/τμχ*


* Οι παραπάνω φωτογραφίες προϊόντων αποτελούν δείγματα παλαιότερων παραγγελιών. Ενθαρρύνουμε την προσαρμογή του προϊόντος στις δικές σας προτιμήσεις και ανάγκες.

** Οι τιμές είναι ενδεικτικές συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η τελική τιμή προσαρμόζεται ανάλογα με το μέγεθος, την ποσότητα κτλ. Συγκεκριμένα, οι παραπάνω τιμές ισχύουν για παραγγελίες των δέκα τεμαχίων και άνω. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.