Αυτοκόλλητα Σήμανσης & Δαπέδων Ξενοδοχείων

Αυτοκόλλητο Κρατήστε Ασφαλή Απόσταση σύμφωνα με τα πρωτόκολλα COVID-19 (28cm) Αυτοκόλλητο Κρατήστε Ασφαλή Απόσταση σύμφωνα με τα πρωτόκολλα COVID-19 (28cm)

Κωδικός: ST001

Τιμή: από 5€/τμχ*

Αυτοκόλλητο Respect Social Distance σύμφωνα με τα πρωτόκολλα COVID-19 (28cm) Αυτοκόλλητο Respect Social Distance σύμφωνα με τα πρωτόκολλα COVID-19 (28cm)

Κωδικός: ST002

Τιμή: από 5€/τμχ*

Αυτοκόλλητο COVID 19 - Κρατήστε Ασφαλή Απόσταση (28cm) Αυτοκόλλητο COVID 19 - Κρατήστε Ασφαλή Απόσταση (28cm)

Κωδικός: ST003

Τιμή: από 5€/τμχ*

Αυτοκόλλητο COVID 19 για ανελκυστήρα - Κρατήστε Ασφαλή Απόσταση (25cm) Αυτοκόλλητο COVID 19 για ανελκυστήρα - Κρατήστε Ασφαλή Απόσταση (25cm)

Κωδικός: ST004

Τιμή: από 5€/τμχ*

Αυτοκόλλητο COVID 19 για ανελκυστήρα - Respect Social Distance (25cm) Αυτοκόλλητο COVID 19 για ανελκυστήρα - Respect Social Distance (25cm)

Κωδικός: ST005

Τιμή: από 5€/τμχ*

Αυτοκόλλητο Κορωνοϊού - PLEASE STEP HERE (28cm) Αυτοκόλλητο Κορωνοϊού - PLEASE STEP HERE (28cm)

Κωδικός: ST008

Τιμή: από 5€/τμχ*

Αυτοκόλλητο COVID-19 κυκλικό - PLEASE STEP HERE (28cm) Αυτοκόλλητο COVID-19 κυκλικό - PLEASE STEP HERE (28cm)

Κωδικός: ST009

Τιμή: από 5€/τμχ*

Αυτοκόλλητο για κορονοϊό παραλληλόγραμο - PLEASE STEP HERE (75x10cm)
Αυτοκόλλητο για κορονοϊό παραλληλόγραμο - PLEASE STEP HERE (75x10cm)

Κωδικός: ST010

Τιμή: από 5€/τμχ*

Αυτοκόλλητο COVID 19 - Παρακαλώ Φοράτε Μάσκα (20cm) Αυτοκόλλητο COVID 19 - Παρακαλώ Φοράτε Μάσκα (20cm)

Κωδικός: ST006

Τιμή: από 4€/τμχ*

Αυτοκόλλητο σύστασης καθαρισμού χεριών COVID-19 (25cm) Αυτοκόλλητο σύστασης καθαρισμού χεριών COVID-19 (25cm)

Κωδικός: ST007

Τιμή: από 5€/τμχ*


* Οι παραπάνω φωτογραφίες προϊόντων αποτελούν δείγματα παλαιότερων παραγγελιών. Ενθαρρύνουμε την προσαρμογή του προϊόντος στις δικές σας προτιμήσεις και ανάγκες.

** Οι τιμές είναι ενδεικτικές συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η τελική τιμή προσαρμόζεται ανάλογα με το μέγεθος, την ποσότητα κτλ. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.